Strona główna | GoldenSpezial

JOSERA GoldenSpezial – to wysokojakościowy preparat mlekozastępczy, gwarantujący doskonałe przyrosty, bezproblemowy odchów oraz możliwość wczesnego pierwszego wycielenia.

JOSERA GoldenSpezial – został wzbogacony w wysokiej jakości pakiet funkcjonalny, dostarczający do organizmów cieląt wszystkie niezbędne składniki, zapewniające prawidłowy rozwój w tej niezwykle ważnej i delikatnej fazie odchowu, jaką jest okres bezpośrednio po narodzeniu. W rezultacie, cielęta szybko i sprawnie przechodzą przez fazę żywienia paszami płynnymi oraz w sposób niezawodny osiągają wysokie przyrosty.

Dzięki specjalnemu wzbogaceniu produktu w kompleks (metaboliczne programowanie), preparat JOSERA GoldenSpezial – jest polecany do stosowania zarówno w jednofazowym programie odchowu, bezpośrednio po siarze, jak i w programie wielofazowym, jako pierwszy preparat mlekozastępczy.

  

Korzyści w skrócie:

Wysoka wydajność życiowa dzięki:

 • wysokiej efektywności odchowu
 • wczesnemu pierwszemu wycieleniu
 • programowaniu metabolicznemu

Szybkie odpajanie:

 • Dzięki innowacyjnemu karmieniu wielofazowemu

Ekonomiczny odchów dzięki:

 • Innowacyjnemu wielofazowemu systemowi żywienia oraz dodatkowej ochronie cieląt
 • Zawartości β-karotenu

Wielkość opakowania: 25 kg

Odstawianie preparatu mlekozastępczego można rozpocząć, kiedy cielę spożywa minimum 1,5 kg paszy stałej/dziennie.

To może Cię również zainteresować
JOSERA Kälberprofi, mineralna mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt, jałówek i opasów do 250 kg żywej masy.
 • szybki rozwój młodych osobników
 • sukces ekonomiczny
 • nowoczesna koncepcja paszy mineralnej
JOSERA IgluVital to najwyższej jakości preparat mlekozastępczy linii Performance specjalnie opracowany dla wrażliwego układu pokarmowego cieląt w pierwszych tygodniach życia.
 • zdrowe cielęta od pierwszych dni życia
 • bezpieczeństwo w okresie ryzyka wczesnych biegunek