Strona główna | MycoProtec

W ostatnich latach systematycznie wzrasta zanieczyszczenie zbóż i kiszonek mykotoksynami.
Mykotoksyny są to toksyczne substancje wytwarzane przez grzyby ( pleśnie) rosnące na uprawach polowych
lub w magazynach podczas procesu przechowywania. Do tej pory chemicznie zidentyfikowano
ponad 400 mykotoksyn, z czego biologiczny lub weterynaryjny wpływ znany jest tylko kilku mykotoksyn.
U zwierząt hodowlanych pierwsze objawy zatrucia mykotoksynami mogą wystąpić stosunkowo szybko
(w ciągu około dwóch tygodni). Najczęściej powodują:

 • Spadek poboru paszy, wymioty, biegunka
 • Uszkodzenie wątroby i nerek
 • Uszkodzenie centralnego układu nerwowego
 • Uszkodzenie skóry i błon śluzowych
 • Upośledzenie układu odpornościowego
 • Zaburzenia układu hormonalnego

JOSERA MycoProtec przeciwdziała temu problemowi. Dzięki innowacyjnemu połączeniu różnych substancji niezawodnie eliminuje obecność:
 • Trichoteceny
 • Aflatoksyny
 • Ochratoksyna A
 • Fumonizyny
 • Alkaloidy sporyszu
 • Endotoksyny

  

Zalety Produktu

 • Wyższa wydajność i mniejsze straty zwierząt
  • dzięki lepszemu spożyciu paszy
  • wysokiej odporności zwierząt
 • Lepszy wynik ekonomiczny
  • poprzez wyższą wydajność mleczną i lepszą jakość mleka (mniejsza liczba komórek somatycznych )
  • poprzez większą liczbę sprzedanych zwierząt
  • poprzez niższe koszty weterynaryjne
 • Lepsze wskaźniki rozrodu
  • poprzez wyższą skuteczność inseminacji
  • poprzez mniejszą ilość ronień

Zalecane stosowanie:
Konieczna ilość zależna jest od stopnia zanieczyszczenia paszy:
Bydło:

 • bydło mleczne i mięsne: 50-100 g/szt./dzień
 • cielęta i jałówki: 40-100 g/szt./dzień
Trzoda chlewna:
 • 1-2,5 kg/tonę paszy