Droga do uzyskania stada wysokowydajnych, długowiecznych krów zaczyna się już pierwszego dnia życia cieląt. Nowoczesny odchów młodzieży jest podstawą dalszego prawidłowego rozwoju jałówek, a przede wszystkim:

 • bezproblemowego przejścia z systemu żywienia paszami płynnymi na system żywienia paszami stałymi,
 • zapewnienia pożądanego wieku pierwszego wycielenia poprzez osiągnięcie
  w oczekiwanym czasie wagi i wyrostowości, umożliwiających wyznaczenie terminu krycia optymalnego ze względów fizjologicznych i ekonomicznych,
 • uzyskania wysokiego statusu zdrowotnego stada,
 • osiągnięcia najlepszych parametrów płodności oraz wysokiej wydajności
  w pierwszej i następnych laktacjach.

Dziś jałówka, jutro wysokowydajna krowa

W klasycznym modelu odchowu cieląt zarządzanie, warunki środowiskowe oraz częstotliwość występowania chorób uważano za główne czynniki mające wpływ na tempo wzrostu oraz ogólny stan zdrowia cieląt, determinujące ich późniejszą wydajność.

Najnowsze badania naukowe wskazują istotność możliwości „programowania metabolicznego” jałówek poprzez wykorzystanie konkretnych zdarzeń epigenetycznych, takich jak właściwe odżywianie we wczesnym etapie życia zwiększające ilość składników odżywczych w diecie cieląt
w okresie przed odsadzeniem
w celu zmiany przyszłego fenotypowego potencjału w zakresie produkcji mleka (Soberon i wsp., 2012, Soberon i Van Amburgh, 2014).

W pierwszych tygodniach życia cielęcia następuje bowiem intensywne namnażanie się komórek budujących organy wewnętrzne. Liczne badania naukowe wskazują na związek między jakością żywienia cieląt przed odsadzeniem, a wielkością i sprawnością metaboliczną najważniejszych narządów wewnętrznych (Fiebig i in. 1985). Organizm cielęcia odpowiednio żywionego w fazie pobierania paszy płynnej jest dużo wcześniej zdolny do intensywnego metabolizowania dużych ilości substancji pokarmowych obecnych w paszach. Skutkuje to uzyskiwaniem powtarzalnych, właściwych średnich dziennych przyrostów masy ciała, świadczących o prawidłowym rozwoju organizmu, co gwarantuje wysoką produktywność krów mlecznych już od pierwszej laktacji (Soberon i Van Amburgh, 2014).

Koszty odchowu – optymalne decyzje

Całkowity koszt odchowu jałówki, od urodzenia do pierwszego wycielenia, jest niebagatelny
i kształtuje się na poziomie 5000-7000 zł. Obejmuje on cztery główne bloki kosztowe:

 • koszty żywienia,
 • koszty pracy,
 • koszty stałe,
 • koszty dodatkowe.

Zwald i in. (2007) podzielili całkowity koszt odchowu jałówki na dwa istotne etapy:

 • koszt odchowu przez pierwsze 7 tygodni życia, stanowiący tylko 20% kosztu całkowitego,
 • koszt odchowu od 8 tygodnia życia do wycielenia, stanowiący aż 80% kosztu całkowitego.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane ekonomiczne oraz najnowszy stan wiedzy, wskazujący na fakt, że faza żywienia cieląt paszą płynną to czas najlepszego wykorzystania dostarczanych składników pokarmowych oraz istotna szansa na uzyskanie wysokiej wydajności w laktacji poprzez „metaboliczne programowanie”, należy dokonać wyboru nowoczesnego programu żywienia cieląt, który będzie bazował na produktach wysokojakościowych, idealnie zbilansowanych pod kątem zaspokojenia potrzeb młodego, rosnącego i rozwijającego się organizmu. Warto unikać pozornych oszczędności, by źle zainwestowane 20% kosztów nie zniszczyło efektów pozostałych 80% poniesionych na odchów jałówki nakładów.

Nowoczesny odchów młodzieży gwarancją wydajności

Najistotniejszym celem nowoczesnego odchowu młodzieży jest zapewnienie odpowiedniego tempa wzrostu organizmu oraz wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt, przy zachowaniu ekonomiki żywienia.

Cele nowoczesnego odchowu młodzieży:

 • wysoki status zdrowotny już od pierwszych dni życia,
 • maksymalne wykorzystanie składników odżywczych zawartych w paszach,
 • prawidłowy rozwój organizmu młodego przeżuwacza,
 • stopniowy rozwój przedżołądków,
 • uzyskanie właściwej wyrostowości oraz wagi jałówek pozwalających na skuteczne pierwsze pokrycie,
 • „metaboliczne zaprogramowanie” wysokiej wydajności krów mlecznych.

Niezależnie od gospodarstwa, narodziny przeżuwacza następują etapowo. Ze względu na rodzaj stosowanej paszy, każde cielę musi przejść trzy etapy żywienia:

 • okres siarowy,
 • okres żywienia paszami płynnymi (preparaty mlekozastępcze) oraz stopniowego wzrostu udziału pasz stałych w diecie (pasze starterowe: musli, CJ, suchy TMR),
 • okres żywienia wyłącznie paszami stałymi (pasze objętościowe i treściwe).

 

Nowoczesny program żywienia cieląt obejmuje produkty:

 • na bazie wysokostrawnych komponentów dostarczających doskonale przyswajalne składniki pokarmowe,
 • stopniowo wprowadzające włókno do dawki pokarmowej młodego przeżuwacza, w sposób kontrolowany i bezpieczny,
 • właściwie zbilansowane pod względem zawartości białka i energii,
 • zawierające pełen pakiet mineralno-witaminowy niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju,
 • wzbogacone o prozdrowotne dodatki funkcjonalne wspierające rozwój układu immunologicznego i pokarmowego,
 • cechujące się wysoką smakowitością gwarantującą wysokie pobranie paszy,
 • skomponowane i dobrane na zasadzie synergii wzmacniającej efekt „programowania metabolicznego”.

Zdrowie zaczyna się w jelitach !

Odpowiednie żywienie jest kluczowe dla właściwego rozwoju układu pokarmowego młodego przeżuwacza, a co za tym idzie maksymalizacji potencjału wykorzystywania składników paszy w przyszłości. Właściwie dobrany program żywienia cieląt, obejmujący pasze płynne oraz stałe promuje rozwój trzech najważniejszych funkcji w jelitach:

 • trawienie,
 • wchłanianie,
 • odporność.

Jelita odgrywają kluczową rolę w budowaniu odporności całego organizmu. Błona śluzowa jelita stanowi centrum układu odpornościowego, ponieważ to w niej zlokalizowanych jest aż 80% komórek odpornościowych.  Po narodzeniu jelito zaczyna podejmować podstawowe funkcje, stopniowo rozwijające jego pełną sprawność. Zadaniem pierwszego pokarmu jest rozpoczęcie pracy systemu trawiennego, dostarczenie podstawowych składników odżywczych pokrywających w pełni zapotrzebowanie nowo narodzonego organizmu oraz zaszczepienie go korzystnymi dla zdrowia mikroorganizmami, które następnie skolonizują poszczególne odcinki przewodu pokarmowego, uniemożliwiając tym samym wniknięcie i namnażanie patogenów.

PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY

Preparat mlekozastępczy, jako podstawowa pasza płynna dostarczająca we wczesnym etapie życia najistotniejszych substancji odżywczych i prozdrowotnych, powinien być bezpieczny dla cieląt, niezwykle smakowity i łatwy w stosowaniu. Odgrywa on bowiem istotną rolę w wykształceniu poszczególnych funkcji jelit i odżywieniu całego organizmu  oraz wsparciu w walce
z niebezpiecznymi czynnikami środowiskowymi.

Preparat mlekozastępczy ma zapewnić szybki rozwój wszystkich funkcji jelit, które stanowią  pierwszą i najważniejszą linię obrony organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi już od pierwszych dni życia i wpłynąć korzystnie na:

 • stabilną mikroflorę,
 • wsparcie procesu trawienia,
 • wzmocnienie układu odpornościowego,
 • zdrowotność błony śluzowej jelit,
 • prawidłowy rozwój organizmu.

WYSOKOJAKOŚCIOWE PASZE STARTEROWE

Wysokojakościowe i łatwostrawne pasze starterowe, takie jak musli czy pasze CJ są niezbędnym elementem diety każdego młodego przeżuwacza. Aby żwacz oraz pozostałe przedżołądki nabrały swoistej budowy i funkcjonalności, cielę powinno być sukcesywnie przyzwyczajane do pasz stałych już od pierwszego tygodnia życia, tak by można było bez negatywnych konsekwencji dla zwierzęcia we właściwym czasie odstawić pasze płynne. Przystosowanie młodego organizmu do całkiem nowej formy pokarmu musi jednak przebiegać stopniowo.

Właściwa pasza starterowa powinna cechować się:

 • prawidłowym doborem łatwostrawnych surowców o najwyższej jakości,
 • zbilansowanym poziomem białka i energii,
 • zawartością pełnego pakietu mineralno-witaminowego,
 • obecnością składników wspierających prawidłowy rozwój przedżołądków, poprzez zwiększanie jego objętości oraz ilości i długości brodawek żwaczowych, co zapewni bezproblemowe przejście z paszy płynnych na pasze stałe, w tym objętościowe,
 • wysoką smakowitością, co ograniczy zjawisko sortowania i pozostawiania niedojadów, które zniechęcają cielęta do pobierania większej ilości paszy.

Pakiet pełen korzyści!

Chcąc odchowywać cielęta zgodnie z nowoczesnym modelem żywienia, gwarantującym ich wysoką zdrowotność oraz prowadzącym do prawidłowego rozwoju organizmu, poprzez osiąganie wysokich średnich przyrostów dobowych, proponujemy Państwu zastosowanie jednego z naszych rekomendowanych pakietów produktów do stosowania w żywieniu cieląt.

Korzyści stosowania pakietów:

 • gotowe rozwiązanie żywieniowe do bezproblemowego odchowu cieląt, obejmujące paszę płynną i stałą,
 • minimalizacja ryzyka popełnienia błędów w trakcie przygotowania paszy = bezpieczeństwo,
 • szybki rozwój młodego przeżuwacza,
 • wysoki status zdrowotny stada,
 • „metaboliczne zaprogramowanie” organizmów krów wysokowydajnych.

Z uwagi na wysoką wrażliwość młodych organizmów, oba pakiety zostały opracowane w taki sposób, by dostarczyć Państwu gotowego rozwiązania do odchowu konkretnej grupy cieląt, ułatwiając tym samym logistykę związaną z produktami oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w trakcie żywienia, zapewniając tym samym oczekiwany efekt odchowu.

Oba programy można uzupełnić o wczesny prestarter dla cieląt Kälberkost, stymulujący szybkie pobieranie paszy stałej przez cielęta w pierwszych trzech tygodniach życia.

Kälberkost to:

 • musli na bazie surowców o wysokiej smakowitości oraz wysokostrawnych, doskonale przyswajalnych składników pokarmowych,
 • bezpieczna podaż łatwostrawnych węglowodanów w pierwszych dniach życia,
 • doskonały start, przyspieszający prawidłowy rozwój przedżołądków.

Ze względu na swój skład, wszystkie produkty idealnie nadają się do stosowania w systemach żywienia NO GMO.

Szukałem innego tematuWcale nie pomocneMniej pomocneRaczej pomocneBardzo pomocne (2 votes, average: 3,50 out of 5)
Loading...

Możesz być także zainteresowany:

Aplikacja

Idea inteligentnego domu, inteligentnych miast, inteligentnych/autonomicznych samochodów wyznacza kierunki dzisiejszego rozwoju.

AMS – jak ważne jest żywienie?

Po rozważeniu konwencjonalnej hali udojowej lub automatycznego dojenia coraz więcej rolników decyduje się na użycie robota udojowego.


Kontakt z firmą Josera

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Im dokładniej określisz co Cię interesuje, tym szybciej będziemy mogli Ci pomóc. Napisz do nas!

 
 
Infolinia czynna od godz. 7:00-16:00
+48 61 44 44 730