Strona główna | Kälberkost

JOSERA Kälberkost to wysokowartościowy, wczesny prestarter w postaci musli, który może być stosowany u cieląt do woli, począwszy już od pierwszego tygodnia życia, w celu wczesnego wspierania rozwoju żwacza.


Dzięki JOSERA Kälberkost, można skutecznie skrócić u cieląt okres odpajania mlekiem lub preparatem mlekozastępczym. To z kolei efektywnie obniża koszty odchowu. Wczesny prestarter zapobiega również wystąpieniu momentu załamania gwałtownego wzrostu po odstawieniu diety płynnej.

Wielkość opakowania: 20 kg

  

Korzyści w skrócie:

Ekonomiczny odchów cieląt, ponieważ:

  • zwierzęta znacznie wcześniej zaczynają pobierać pasze stałe, będące tańszymi składnikami diety
  • możliwe jest łatwe i wczesne odstawienie pasz płynnych

Wysokie przyrosty, ponieważ:

  • szybki rozwój żwacza chroni przed wystąpieniem momentu załamania wzrostu po odstawieniu pasz płynnych

Wyjątkowa smakowitość

Niewielkie porcje

Higieniczność i bezpieczeństwo, dzięki specjalnej teksturze paszy

Kälberkost można podawać cielętom do woli już od 1 tygodnia życia. W miarę możliwości podawać zwierzętom wielokrotnie w ciągu dnia w małych porcjach, stopniowo zwiększając ilość produktu.
W przypadku podawania Kälberkost możliwe jest wcześniejsze odsadzenie cieląt, w zależności od ilości pobieranej paszy stałej.

Po osiągnięciu przez cielę dziennego poboru produktu Kälberkost na poziomie 0,75 kg można stopniowo przejść na paszę stałą przeznaczoną dla cieląt hodowlanych (np. paszę własną).
Przykładowo:

  • Suchy TMR z dodatkiem Kälber-Profi
  • Mieszanka zbóż, własna pasza CJ

Pasze płynne powinno się eliminować z diety cieląt dopiero po osiągnięciu poboru paszy treściwej na poziomie 1,5 kg/zwierzę/dzień, aby uniknąć zjawiska zahamowania wzrostu.

Gdy cielętom podawana jest pasza stała, konieczne jest zapewnienie im stałego dostępu do świeżej wody.

To może Cię również zainteresować
JOSERA IgluVital to najwyższej jakości preparat mlekozastępczy linii Performance specjalnie opracowany dla wrażliwego układu pokarmowego cieląt w pierwszych tygodniach życia.
  • zdrowe cielęta od pierwszych dni życia
  • bezpieczeństwo w okresie ryzyka wczesnych biegunek